Długo oczekiwany moment wreszcie nadszedł. Dokładnie o 16:30 dzwony katedry obwieściły rozpoczęcie uroczystości otwarcia Drzwi Świętych. W tym samym momencie ruszyła procesja z zakrystii na plac Quintana. Należy tutaj dodać, że przez cały dzień padał deszcz (co jak wszyscy wiedzą, jest normalne w Galicji), ale w momencie kiedy ksiądz Arcybiskup rozpoczął ceremonię na placu znakiem krzyża, chmury rozstąpiły się i wyszło słońce (jak widać na zdjęciu). Sam obrzęd otwarcia Drzwi Świętych był stosunkowo krótki. Po komentarzu i modlitwie wprowadzającej, diakon odczytał fragment z Ewangelii św. Łukasza, o tym jak Pan Jezus wszedł do synagogi w Nazarecie, rozwinął zwój Pisma i przeczytał fragment z Izajasza mówiący o Posłańcu obwieszczającym  Rok Łaski od Pana (Łk 4,16-21). Następnie chór zaśpiewał hymn do Ducha Świętego: Veni Creator Spiritus. Podniosłą chwilą było odczytanie przesłania Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji inauguracji Roku Jakubowego. Ojciec Święty napisał między innymi:

Santiago de Compostela od zamierzchłych czasów wyróżnia się tym, że jest metą dla pielgrzymów, którzy swymi krokami wyznaczyli Drogę (Camino) mającą w swej nazwie imę Apostoła, do którego grobu przybywają ludy z przeróżnych stron Europy, aby odnowić i umocnić swą wiarę. Drogę obsianą tyloma dowodami gorącej wiary, pokuty, gościnności, sztuki i kultury, które to w sposób wyrazisty mówią nam o duchowych korzeniach Starego Kontynentu.

Po wysłuchaniu orędzia papieskiego nastąpił najbardziej oczekiwany moment ceremonii. Ksiądz Arcybiskup wziął do ręki srebrny młotek i zbliżył się do Drzwi Świętych. Wywiązał się dialog pomiędzy nim i całym ludem zgromadzonym, przeplatany uderzeniami młotka w mur z kamieni, zasłaniający Drzwi  Święte:

-Otwórzcie drzwi domu, gdzie mieszka Sprawiedliwy;

Abym wszedł przez nie i uwielbił Pana

Pierwsze uderzenie młotkiem.

-Wejdę do domu Twojego Panie;

Będę Cię wielbił w Twej Świątyni

Drugie uderzenie młotkiem.

-Otwórzcie drzwi, ponieważ Pan jest wśród nas;

I okazał Swoją moc w Izraelu.

Trzecie uderzenie młotkiem.

Po tym uderzeniu mur z kamieni runął i pokazały się Drzwi Święte. Diakoni obficie zrosili je wodą święconą, a następnie wszyscy, przy śpiewie Te Deum, weszli przez nie do katedry. Już wewnątrz świątyni uformowała się procesja do ołtarza, rozpoczynająca uroczystą Eucharystię. Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup podkreślił wielką potrzebę odnowy duchowej oraz przypomniał, że Rok Święty, to przede wszystkim czas nawrócenia i powrotu do Boga.

No i oczywiście na zakończenie uroczystości uruchomiono botafumeiro, które zapełniło całą katedrę zapachem kadzidła. Po raz pierwszy w tym Roku Świętym Jakubowym 2010.