You are currently browsing the monthly archive for Kwiecień 2010.

Katedra

W samym sercu Katedry na ścianie Krypty znajduje się tablica mosiężna upamiętniająca Orędzie Europejskie Jana Pawła II wygłoszone 9 listopada 1982 roku. Napis na tablicy:

„Ja biskup Rzymu i Paterz Kościoła Powszechnego, z Santiago, wznoszę do Ciebie stara Europo krzyk pełen miłości, badź sobą, odnaleź się na nowo”.

Monte del Gozo

Pomnik Jana Pawła II

Pomnik został odsłonięty w 1993 roku. Ma formę betonowej piramidy. Z dwóch stron pokazuje postać Ojca Świętego w Katedrze. Na trzecim boku przedstawia św. Franciszka z Asyżu jako pielgrzyma do Santiago a na ostatnim boku pokazuje schemat Dróg Świętego Jakuba.

Europejskie Centrum Pielgrzymkowe Jana Pawła II

Ośrodek dobrze znany polskim pielgrzymom został oddany do użytku w 1993 roku z okazji Roku Świętego, po raz pierwszy nazwanego wtedy XACOBEO 93.

Awenida Jana Pawła II

Napis na tablicy głosi: Ta awenida dedykowana Jego Świątobliwości Papierzowi Janowi Pawłowi II została inaugurowana 2 stycznia Roku Świętego 2010 jako wyraz wdzięczności za Jego wizyty w Compostelii w latach 1982 i 1989